ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

«Με έργα κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού»

 

L1010145L1010195L1010143L1010132L1010136

 

Στις 21 Μαρτίου, στη Δημοσιογραφική Εστία, πραγματοποιήθηκε η Δημοσιογραφική Διάσκεψη «Με έργα κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού», της Εκστρατείας “AWARE”.  Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηυθύναν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης, η Επίτροπος Διοικήσεως – Αρχή Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Μαρία Λοττίδη, ο Επικεφαλής UNHCR στην Κύπρο Damtew Dessalegne και ο Επικεφαλής Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων Κωνσταντίνος Κυπριανού. Την παρουσίαση του έργου πραγματοποίησε η συντονίστρια της εκστρατείας Ματίνα Ζησιάδου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ UNHCR ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ AWARE

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ”HOPE FOR CHILDREN”