Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην Κύπρο 09/07/2019 

ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_8ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_4ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_12ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_10ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_2ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_9ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_3ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_11ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_6ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_1ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_5ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_13ekdilwsi_gineka_prosfigas2019_7

 

Φεστιβάλ για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα 14/06/2019

ekdilosi_prosfigia7ekdilosi_prosfigia15ekdilosi_prosfigia12ekdilosi_prosfigia11ekdilosi_prosfigia2ekdilosi_prosfigia6ekdilosi_prosfigia16ekdilosi_prosfigia13ekdilosi_prosfigia4ekdilosi_prosfigia3ekdilosi_prosfigia14ekdilosi_prosfigia5ekdilosi_prosfigia1ekdilosi_prosfigia9ekdilosi_prosfigia8ekdilosi_prosfigia10