Ραδιοφωνικό Live Link εκστρατείας «Aware» με το Ράδιο Πρώτο στην Πλατεία Ελευθερίας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κατά του Ρατσισμού, 23.3.2019

info_points_23032019_14info_points_23032019_4info_points_23032019_7info_points_23032019_11info_points_23032019_12info_points_23032019_5info_points_23032019_2info_points_23032019_15info_points_23032019_6info_points_23032019_16info_points_23032019_10info_points_23032019_9info_points_23032019_8info_points_23032019_3info_points_23032019_13info_points_23032019_1