ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: ”ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”- Σημαντικά τα οφέλη

Την πρωτοβουλία «Employers together for integration» (μαζί με τους εργοδότες για την ένταξη) εγκαινίασε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά τη διάρκεια του δεύτερου «Ευρωπαικού Διαλόγου για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Παρουσία προέδρων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών πολλών επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσουν την ένταξη των μεταναστών, καθώς και εκπροσώπων κοινωνικών και οικονομικών φορέων, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας επισήμανε πως στόχος της πρωτοβουλίας είναι να εφαρμοσθεί στην πράξη η ένταξη, καθώς και η διάδοση και η αξιοποίηση των καλών πρακτικών που διαθέτουμε στην Ευρώπη για την ενσωμάτωση μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Οπως είπε, ο ιδιωτικός τομέας στην Ευρώπη συμβάλλει ήδη σημαντικά στην ένταξη των μεταναστών. «Χρειάζονται την υποστήριξή μας για την εκμάθηση γλωσσών, την εκπαίδευσή τους, την εξεύρεση εργασίας. Η ένταξη δεν είναι επωφελής μόνο για τους εκείνους που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας, που διαθέτουν νέες δεξιότητες και πρόκειται να συμβάλλουν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ευρωπαϊκή οικονομία» τόνισε κάνοντας λόγο για εμπόδια που παρουσιάζονται μέχρι στιγμής στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο, η επιτυχής ένταξη είναι προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας, αλλά, όπως είπε, η επιτυχία της ένταξης δεν εξαρτάται μόνο από τις κυβερνήσεις. «Η ένταξη δεν ένα ζήτημα που αφορά μόνο στις κυβερνήσεις και τους μετανάστες. Είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο ρόλος των εργοδοτών είναι καθοριστικός σ’ αυτή τη διαδικασία. Και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της πρωτοβουλίας “Μαζί με τους εργοδότες για την ένταξη”.

Απευθυμόμενος στα στελέχη των επιχειρήσεων, ο κ. Αβραμόπουλος είπε πως προσβλέπει στη συμμετοχή τους, επισημαίνοντας πως η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.  Σημειώνεται πως σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση των προσπαθειών των εργοδοτών σε ολόκληρη την ΕΕ για την υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας, αλλά και ευρύτερα.