ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ – Πιο αποτελεσματική διαχείριση σε επίπεδο ΕΕ

Την εκτίμηση πως η Ευρώπη θα είναι σε θέση να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά καταστάσεις όπως το μεταναστευτικό, στο μέλλον έκανε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επισημαίνοντας πως η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα δύο τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα.

Μιλώντας στο Παρίσι, στην παρουσίαση της Διεθνούς Μεταναστευτικής Επισκόπησης 2017 του ΟΟΣΑ, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας τόνισε πως η συγκεκριμένη έκθεση επιβεβαιώνει ότι η μετανάστευση αυξάνεται συνολικά, ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε ό,τι αφορά, ειδικά, ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και ότι οι δύο βασικοί δίαυλοι νόμιμης μετανάστευσης προς την ΕΕ είναι οι οικογενειακοί λόγοι και η εύρεση εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο υφίσταται σημαντική σύγχυση και ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τη μετανάστευση, όμως τα ευρήματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ, όπως είπε, βοηθούν να διαλυθούν κάποιοι μύθοι. Όπως τόνισε η μετανάστευση προς την ΕΕ δεν είναι κάτι καινούριο και οι περισσότεροι μετανάστες που έρχονται στην ΕΕ φτάνουν κατά τρόπο νόμιμο και ελεγχόμενο, για οικογενειακούς λόγους, για σπουδές ή για εργασία ενώ την πραγματικότητα, σχεδόν το ένα τρίτο των αδειών παραμονής στην ΕΕ που δόθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών αφορούσαν σε άτομα που μετανάστευσαν για οικογενειακούς λόγους.

Τέλος, ο Επίτροπος εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συνολική στρατηγική ένταξης θα πρέπει να συνδυάζεται με μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, καθώς και με τη χρήση άλλων νόμιμων μεταναστευτικών διαύλων, όχι μόνο για την οικογενειακή επανένωση, αλλά και για την προσέλκυση ατόμων υψηλής ειδίκευσης, μέσω του νέου συστήματος της μπλε κάρτας, όπως, για παράδειγμα, για φοιτητές και εποχικούς εργαζόμενους.