ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ “AWARE” ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – Με τους νέους για καταπολέμηση της ξενοφοβίας

Με κεντρικό μήνυμα την Αποδοχή, τον Σεβασμό και την Συμμετοχή, άρχισε ο κύκλος σεμιναρίων της εκστρατείας «AWARE», με πρώτο σταθμό το Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και Παύλου στην Λεμεσό.

Το σεμινάριο έγινε στους μαθητές από την ομάδα “AWARE”, με βασικό της περιεχόμενο την διάκριση των όρων μετανάστης-πρόσφυγας/αιτητής ασύλου. Στην συνέχεια ακολούθησε διαδραστικός διάλογος σχετικά με τις απόψεις και τα συναισθήματα των μαθητών και προβλήθηκαν βίντεο ως αφορμή για περαιτέρω συζήτηση. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με ένα βιωματικό εργαστήριο, κατά το οποίο δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να μπουν στην θέση των προσφύγων και των μεταναστών, ώστε να συνειδητοποιήσουν πόσο δύσκολο είναι για αυτούς να ενταχθούν στην κοινωνία μας.

Η εκστρατεία “AWARE!” Σέβομαι – Αποδέχομαι – Συμμετέχω συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, με αναθέτουσα αρχή τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εκστρατεία που πραγματοποιείται σε παγκύπριo επίπεδο με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ιδίως των νέων για τους πρόσφυγες/αιτητές ασύλου και τους μετανάστες.

Οι πρόσφατες εξελίξεις του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου καθώς και τα δραματικά διεθνή γεγονότα στην περιφέρεια της Ε.Ε έχουν καταστήσει το ζήτημα εξαιρετικά επίκαιρο, με σαφείς προεκτάσεις στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Στόχος είναι να υπάρξει σφαιρική ενημέρωση και να καταπολεμηθούν στερεότυπα

Το Μήνυμα της εκστρατείας: Μπορείς και εσύ να γίνεις συμμέτοχος σε μια ανοιχτή κοινωνία αλληλοσεβασμού και αποδοχής!

  • Επισυνάπτονται φωτογραφίες από το σεμινάριο