Ένα πρωτότυπο Ελληνοαραβικό αλφαβητάρι για τους πρόσφυγες

Ο Ιλάφ, ο Ματζίντ, η Φάτιμα και ο Τζαμίλ είναι οι πρωταγωνιστές ενός ελληνοαραβικού αλφαβητάριου με πρωτότυπη εικονογράφηση που δημιούργησαν μέλη μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης προκειμένου να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε πρόσφυγες.

Ο δημιουργός του βιβλίου, ο φιλόλογος Κώστας Τζιάρας, αναφέρει «Διαπίστωσα την ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου βιβλίου διδάσκοντας Ελληνικά σε αραβόφωνους ενήλικες. Προσπάθησα μάλιστα να το κάνω αστείο για παιδιά αλλά και για ενήλικες», συνεχίζει «αλλά να εμπεριέχει και παιχνίδια ρόλων τα οποία βοηθούν στην εκμάθηση».

Σύμφωνα με τον κ Τζιάρα, στα τμήματα που λειτουργούν καθημερινά στον χώρο της οργάνωσης οι τάξεις είναι ασφυκτικά γεμάτες αφού πολλοί έχουν αποφασίσει να μείνουν στην Ελλάδα ενώ άλλοι θέλουν να μάθουν κάποιες λέξεις στα Ελληνικά για να βελτιώσουν τη διαβίωση τους στην καθημερινή τους επικοινωνία με Έλληνες.

Τα μαθήματα αυτά αναμένεται να βοηθήσουν τα παιδιά στην ένταξή τους στις σχολικές τάξεις τον Σεπτέμβριο και ήδη η οργάνωση έχει εγγράψει 35 παιδιά κυρίως δημοτικού στα σχολεία όπου υπάγονται. Ορισμένα απ’ αυτά τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν εξαιτίας του πολέμου και της προσφυγιάς την τυπική εκπαίδευση.
«Η εκμάθηση των Ελληνικών με ευχάριστο και εύκολα προσβάοιμο τρόπο είναι η συντομότερη οδός προς την επιτυχία ενσωμάτωσης αυτών των παιδιών στο ελληνικό δημόσιο σχολείο», δηλώνει ο γενικός διευθυντής του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα Τζιανμαρία Πίντο.

Το αλφαβητάρι έχει τυπωθεί και μοιρασθεί σε 300 αντίτυπα σε ωφελούμενους του Νορβηγικού Συμβουλίου με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης DG ECHO European Union Civil Protection and Humanitarian Aid.