Επένδυση για το 55% των Κυπρίων τα μέτρα ενσωμάτωσης μεταναστών

Ελλιπής η πληροφόρηση για τη μετανάστευση και την ένταξη.

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύει ότι τα μέτρα ενσωμάτωσης των μεταναστών αποτελούν μια αναγκαία επένδυση μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα το 69% των Ευρωπαίων και το 55% των Κυπρίων πιστεύει ότι τα μέτρα ενσωμάτωσης είναι μια απαραίτητη επένδυση μακροπρόθεσμα και μια παρόμοια προσέγγιση της αναλογικής προβολής ως αμφίδρομη διαδικασία τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις κοινωνίες υποδοχής. Το 37% των Κυπρίων διαφωνεί πλήρως σε αυτό το ερώτημα και το 8% δήλωσε πως δεν γνωρίζει. Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 60% των ερωτηθέντων στην ΕΕ αλληλεπιδρούν καθημερινά με τους μετανάστες. Το 28% των Κυπρίων λέει ότι έχει φίλους που είναι μετανάστες, το 6% έχει και φίλους και μέλη της οικογένειάς του που είναι μετανάστες και ένα ακόμα 6% δηλώνει πως έχει μετανάστες μέλη στην οικογένειά του.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα διαπιστώνει ότι μόνο μια μειοψηφία Ευρωπαίων πιστεύει ότι είναι καλά ενημερωμένη για τη μετανάστευση και την ένταξη. Στην Κύπρο το 24% δηλώνει ότι έχει σχετικά καλή πληροφόρηση και το 4% ότι έχει πολύ καλή πληροφόρηση για το θέμα, το 53% δηλώνει ότι έχει ελλιπή πληροφόρηση και το 19% καμία. Επιπλέον το 50% των Κυπρίων θεωρεί ότι η μετανάστευση είναι ”μάλλον πρόβλημα” για τη χώρα (έναντι 38% στην ΕΕ), το 29% θεωρεί ότι είναι ταυτόχρονα πρόβλημα και ευκαιρία (έναντι 31% στην ΕΕ), το 10% ότι είναι ”μάλλον ευκαιρία” (έναντι 20% στην ΕΕ) και το 10% ότι δεν είναι ούτε πρόβλημα, ούτε ευκαιρία (έναντι 8% στην ΕΕ). Παρομοίως το 49% των Κυπρίων θεωρεί ότι η ενσωμάτωση των μεταναστών δεν είναι πετυχημένη στη χώρα (έναντι 40% στην ΕΕ).

Το 93% των Κυπρίων επιθυμεί να δίδονται στους μετανάστες γλωσσικά μαθήματα κατά την άφιξή τους στη χώρα (88% στην ΕΕ), το 90% επιθυμεί να τους δίδονται σεμινάρια και μαθήματα ενσωμάτωσης, ή να βελτιωθούν τα υπάρχοντα (85% στην ΕΕ), το 91% επιθυμεί την εγγραφή των παιδιών των μεταναστών σε νηπιαγωγεία (85% στην ΕΕ), το 90% ζητά να είναι υποχρεωτικά τα προγράμματα γλώσσας και ενσωμάτωσης κατά την άφιξη (έναντι 84% στην ΕΕ), το 83% ζητά αυστηρότερα μέτρα κατά των διακρίσεων (έναντι 73% στην ΕΕ) και το 49% ζητά να τους δοθεί δυνατότητα ψήφου σε τοπικές εκλογές (έναντι 55% στην ΕΕ). Τέλος, το 83% των Κυπρίων εκτιμά ότι οι μετανάστες θα βοηθήσουν την πλήρωση θέσεων εργασίας στις οποίες δεν εργάζονται οι ντόπιοι (72% στην ΕΕ), το 33% των Κυπρίων (έναντι του 61% των Ευρωπαίων) εκτιμά ότι οι μετανάστες εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας, το 56% των Κυπρίων ότι είναι βάρος για το ασφαλιστικό κοινωνικό σύστημα (58% στην ΕΕ), το 69% των Κυπρίων (έναντι 55% στην ΕΕ) ότι θα επιδεινώσουν την εγκληματικότητα, το 46% (51% στην ΕΕ) ότι θα βοηθήσουν στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και το 65% (39% στην ΕΕ) ότι θα πάρουν τις δουλειές των ντόπιων.

 

Πηγή: http://dialogos.com.cy/blog/ependisi-gia-to-55-ton-kiprion-ta-metra-ensomatosis-metanaston/#.Wuq_Z4iFPIW