ΕUROSTAT: ΑΥΞΗΣΗ 35% ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – Παρόμοια εικόνα σε Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία

Στους 2.840 ανέρχονται οι αιτητές άσυλου και διεθνούς προστασίας για πρώτη φορά στην Κύπρο, αριθμός αυξημένος κατά 35% σε σχέση με το 2015 (2.105 αιτούντες), σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Το 41% των αιτούντων άσυλο προήλθαν από την Συρία, το 8% από την Σομαλία και το 7% από το Πακιστάν.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2016 κατατέθησαν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.204.300 αιτήσεις για άσυλο, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2015, οπότε και κατεγράφησαν 1.257.000 αιτούντες και αύξηση αντίστοιχα συγκριτικά με το 2014 (562.700). Οι Σύροι (334.800 αιτούντες για πρώτη φορά), οι Αφγανοί (183.000) και οι Ιρακινοί (127.000) παρέμειναν οι κύριες υπηκοότητες των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2016, αντιπροσωπεύοντας λίγο περισσότερο από το μισό του συνόλου των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά.

Μεταξύ των κρατών μελών με περισσότερους από 5.000 αιτούντες άσυλο το 2016, ο αριθμός των αιτούντων για πρώτη φορά αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στην Ελλάδα (38.500 περισσότεροι πρώτοι αιτούντες άσυλο το 2016 σε σχέση με το 2015, ή + 339%), τη Γερμανία (280.500 περισσότεροι, ή + 63%) και την Ιταλία (37.900 περισσότεροι, ή + 46%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα σκανδιναβικά κράτη μέλη – τη Σουηδία (-86%), τη Φινλανδία (-84%) και τη Δανία (-71%), καθώς και την Ουγγαρία (-84%), το Βέλγιο (-63 %), την Ολλανδία (-55%) και την Αυστρία (-53%).

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1