ΦΤΩΧΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – Πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς μετανάστες;

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings έθεσε το ερώτημα αναφορικά με το πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς μετανάστες, παίρνοντας παράλληλα θέση στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες σχετικά με την ενσωμάτωση των μεταναστών σε κοινωνίες του προηγμένου κόσμου.

Ο οίκος επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στις χώρες που υιοθετούν οικονομικό προστατευτισμό όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ουγγαρία. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, καθώς καταδεικνύουν ότι σε έναν κόσμο όπου οι μεταναστευτικές ροές κινούνται σε μηδενικά επίπεδα, θα υπάρξει:

• Μείωση του εργατικού δυναμικού.
• Πτώση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
• Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των οικονομιών.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι μακροχρόνιες προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης παρουσιάζουν αρκετές προκλήσεις, οι οποίες ενδέχεται να ενταθούν σε περίπτωση που μειωθεί η μετανάστευση.

Αν οι μεταναστευτικές ροές διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα, προβλέπεται ότι έως το 2050 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στις πιο ανεπτυγμένες κοινωνίες παγκοσμίως, δηλαδή τα άτομα που θα απασχολούνται σε διαφόρους τομείς εργασίας, θα αυξηθεί κατά 26%. Σε έναν κόσμο που υπάρχουν μεταναστευτικές ροές, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός θα μειωθεί κατά 5%, ενώ, αν εξαλειφθούν οι μεταναστευτικές ροές, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός θα μειωθεί κατά 15%.