ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΡΟΝΙΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» – Δήμος Αγλαντζιάς: H Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει την ομαλή ένταξη προσφύγων και μεταναστών

Με κεντρικό στόχο την περαιτέρω στήριξη των υπηκόων από Τρίτες Χώρες (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτητές

ασύλου) που ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, καθώς και τη διευκόλυνση της ένταξή τους στην κυπριακή

κοινωνία, ο Δήμος Αγλαντζιάς υλοποιεί για τέταρτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «Κοινωνίες με Χρώματα».

Την ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης υπέγραψαν την Δευτέρα 10/04/2017 ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς,

Χαράλαμπος Πετρίδης, ως Τελικός Δικαιούχος και ο επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, Κωνσταντίνος

Κυπριανού.

 

Το έργο που τιτλοφορείται «Κοινωνίες με Χρώματα» θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2018 και

περιλαμβάνει σειρά συντονισμένων δραστηριοτήτων για δικτύωση και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ

τοπικών αρχών και οργανωμένων συνόλων υπηκόων τρίτων χωρών. Περιλαμβάνει επίσης προγράμματα

κατάρτισης, ενδυνάμωσης ικανοτήτων, προσανατολισμού, παροχής προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας αλλά

και πολιτιστικές και αθλητικές ανταλλαγές που προσβλέπουν στην αλληλεπίδραση των μεταναστών και των

προσφύγων με τον ντόπιο πληθυσμό.

 

Η ενεργοποίηση των Τοπικών Αρχών θεωρείται κομβικής σημασίας για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των

πολιτικών ένταξης στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

στόχο την αποφυγή της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο εταιρικό σχήμα, εκτός από τον επικεφαλής του έργου Δήμο Αγλαντζιάς, συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι

Στροβόλου, Λατσιών, Ιδαλίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) και οι Σύμβουλοι Στρατηγικής και

Επικοινωνίας Opinion &Action. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και

Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%), με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 150 χιλιάδες ευρώ.