“Γνωρίστε τους πρόσφυγες, ακούστε τη φωνή τους ”

Η εκστρατεία AWARE αναδεικνύει τις προσδοκίες των προσφύγων και αιτητών ασύλου

 

Την ανάγκη για κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσής τους (στέγαση) αλλά και για συμμετοχή σε προγράμματα ένταξης για πρόσβαση στην εργασία, αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής, αναδεικνύουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες και αιτητές ασύλου.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη μέσω διαδικτύου με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της εκστρατείας AWARE, με τη συμμετοχή της Αντιπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο Katja Saha, εκπρόσωποι προσφύγων και μεταναστών επεσήμαναν επίσης μια τάση αύξησης της ξενοφοβίας τους τελευταίους μήνες που εν μέσω πανδημίας επιβάρυναν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσής τους και τα εμπόδια που συναντούν για ένταξη.

Η αντιπρόσωπος της UNHCR επεσήμανε ιδιαίτερα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας λόγω του υπερπληθυσμού και της απομόνωσης, καθώς και την ανάγκη να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και οι καλές πρακτικές που προσφέρει η UNHCR.

Η εισαγωγική παρέμβαση της αντιπροσώπου της UNHCR καθώς και η παρουσίαση της εκστρατείας Aware επισυνάπτονται.

H συζήτηση με τους πρόσφυγες και αιτητές ασύλου επικεντρώθηκε στα ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσής τους, τις δυσκολίες κατά την πανδημία COVID 19, τις προσδοκίες τους και τις προσπάθειές τους για ένταξη (στέγαση, εκπαίδευση, θέσεις εργασίας, υγεία, διακρίσεις κ.λπ.)

Η εκστρατεία AWARE συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δείτε την παρουσίαση του έργου στο link https://www.youtube.com/watch?v=nhQkp3SoRg0.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ομάδα AWARE – Rema Beshtawy 99024901 | [email protected]