ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – Διορία μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος παρεβρέθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Αβραμόπουλος έστειλε το μήνυμα πως στο θέμα της μετεγκατάστασης δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες. ”Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ανταποκριθεί”, είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο η ΕΕ πρέπει να εργαστεί πάνω σε τέσσερεις πυλώνες αναφορικά με την μετανάστευση:

1) Οι πόρτες μας πρέπει να είναι ανοικτές για όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας,
2) Η επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής,
3) Η ενίσχυση των εξωτερικών μας συνόρων,
4) Η συνεργασία με τρίτες χώρες.

Ειδικότερα, η συνεργασία με τρίτες χώρες θεωρείται ως το ”κλειδί” για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού.

”Μετά τη Διακήρυξη των ηγετών στη Ρώμη, είναι σαφές ότι αν θέλουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τη μετανάστευση πρέπει να συνεργαστούμε. Για να έχουμε μια υπεύθυνη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει τηρήσουμε όσα έχουμε συμφωνήσει. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρόκληση. Πρέπει να χτίσουμε μια ασφαλή Ευρώπη για όλους τους πολίτες μας”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα πρόσθεσε πως οι υπουργοί Εσωτερικών θα εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με τη μετεγκατάσταση και τη διάθεση εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO).

Επιπλέον θα γίνει απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί μετά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Ο κ. Αβραμόπουλος θα παρουσιάσει στους υπουργούς τη σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιστροφών, καθώς επίσης και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις επιστροφές.

Τέλος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων, θα συζητηθεί η νομοθετική πρόοδος που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) και του Σύστηματος Εισόδου-Εξόδου (EES).