ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ”ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ” ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – Τι προβλέπει η ελληνική εγκύκλιος για το άσυλο

Νέα εγκύκλιο με στόχο να αποτρέψει την κατάχρηση του ασύλου από όσους έφτασαν στην Ελλάδα από το 2015 και μετά, ετοιμάζει το ελληνικό υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο προτίθεται να δώσει χρηματικό μπόνους που θα κυμαίνεται από 500 έως 1500 ευρώ, για όσους πρόσφυγες ή μετανάστες αποφασίζουν να μην ασκήσουν έφεση εναντίον της απόρριψης της αίτησης ασύλου τους σε πρώτο βαθμό.

Στην εγκύκλιο θα προβλέπεται ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες των οποίων απορρίφθηκε το αίτημα ασύλου σε πρώτο βαθμό, θα έχουν το δικαίωμα εντός πέντε ημερών από την επίδοση της απόφασης να ζητήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για εθελούσια επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους. Αν όμως οι αιτούντες ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης, τότε χάνουν το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα αυτό και άρα οικειοθελούς επιστροφής στην πατρίδα τους.

Σε όσους έχουν ασκήσει ήδη αίτημα ασύλου σε δεύτερο βαθμό, θα δοθεί παράταση μέχρι τις 9 Απριλίου για να ενταχθούν στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών.

Επίσης, στο πρόγραμμα θα υπάρχει η δυνατότητα για ένταξη όσων έχει εγκριθεί πρωτοβάθμια η επιστροφή τους στην Τουρκία, με βάση τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, αλλά η γειτονική χώρα αρνηθεί για λόγους που εμπίπτουν στη Συμφωνία, να τους δεχτεί πίσω.

Από την 1η Ιουνίου 2016 ως τις 15 Μαρτίου 2017 έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους μέσω του προγράμματος, 4.715 υπήκοοι τρίτων χωρών, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 5.995 έχουν εγγραφεί.