ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ – Αποκαλυπτικά τα στοιχεία νέας έκθεσης

Νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Fra), αποκαλύπτει πως οι μετανάστες που ζουν στην ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με διαχωρισμούς στο σχολείο, διακρίσεις και περιορισμούς στην συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή, γεγονός που δυσκολεύει την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Στην έκθεση εξετάστηκαν στρατηγικές ενσωμάτωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, επισημαίνοντας τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της υφιστάμενης πολιτικής, ενώ προτάθηκαν και αλλαγές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μεταναστών.

Όπως τονίζεται από τον διευθυντή του Οργανισμού που εξέδωσε την έκθεση, ”οι μετανάστες που ζουν στην ΕΕ δεν είναι μέρος μιας “κρίσης”, αλλά αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας. Χρειαζόμαστε ένα νέο αφήγημα που να τονίζει τα οφέλη που φέρνουν οι μετανάστες, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους στις κοινωνίες μας”. Παράλληλα δηλώνει πως η ένταξη των μεταναστών αποτελεί το κλειδί για την ασφάλεια και τη δημοκρατία στην Ευρώπη.

Στην ΕΕ ζουν περίπου 20 εκατομμύρια μεταναστες που έχουν δημιουργήσει οικογένειες και μία νέα ζωή στην Ευρώπη, μακριά από τη χώρα τους. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται από το 2004 για την υιοθέτηση κοινών αρχών που θα βοηθούν στη βελτίωση της ενσωμάτωσής τους, τα κράτη-μέλη ακολουθούν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις.

Η έκθεση του Οργανισμού αναγνωρίζει και συγκρίνει πολιτικές σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την ενσωμάτωση των μεταναστών. Αναφορικά με την εκπαίδευση, η έκθεση κατέδειξε ότι τα παιδιά των μεταναστών αντιμετωπίζουν διαχωρισμό στο σχολείο περίπου στις μισές χώρες-μέλη της ΕΕ. Για το θέμα των νέων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη έχουν σχέδια δράσης ή στρατηγικές για τον σκοπό αυτό. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για την πάταξη της περιθωριοποίησης ακόμη και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Τέλος, 16 κράτη-μέλη δεν προστατεύουν τους μετανάστες από κάθε είδους διάκριση που αφορούν την εθνικότητά τους ή το καθεστώς με το οποίο ζουν στη χώρα.