ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Στόχος η παροχή πληροφοριών σε πρόσφυγες

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) εγκαινίασε μια νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Στον σύνδεσμο help.unhcr.org/greece, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο μπορούν να βρουν ειδικά προσαρμοσμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για όσο καιρό θα βρίσκονται στην χώρα, καθώς και για τις διαδικασίες της μετεγκατάστασης, της οικογενειακής επανένωσης και της εθελοντικής επιστροφής.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει επίσης τις υπηρεσίες όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει βοήθεια στην Ελλάδα και περιέχει διευκρινίσεις για τον ρόλο και τις δράσεις της Υ.Α. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αραβικά, τα αγγλικά, τα φαρσί, τα γαλλικά και τα ελληνικά.

”Η παροχή πληροφοριών στους αιτούντες άσυλο αποτελεί μέρος της εντολής της Υ.Α. και είμαστε σε πλεονεκτική θέση για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα μια αξιόπιστη διαδικτυακή πλατφόρμα όπου έχουν πρόσβαση στις πιο επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες που έχουν ανάγκη, σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν” δήλωσε η Rachel Maher, Συντονίστρια Επικοινωνίας με τις Κοινότητες στο Γραφείο της Υ.Α. στην Ελλάδα.

Η νέα ιστοσελίδα HELP αποτελεί τμήμα μιας διεθνούς πλατφόρμας που στοχεύει στο να παρέχει πληροφορίες στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο για μια νέα χώρα. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη για μια παγκόσμια προσέγγιση παροχής ειδικά σχεδιασμένων και βασικών πληροφοριών στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, αναγνωρίζοντας ότι η ενημέρωση συνιστά προστασία.