ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – Η τοπική αυτοδιοίκηση πρωτοστατεί στην ένταξη

Σε πλήρη υλοποίηση βρίσκονται τα προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά το τρέχον έτος υλοποιούνται συνολικά 5 προγράμματα.

Στην επαρχία Λευκωσίας υλοποιούνται το πρόγραμμα «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Λευκωσίας και το πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγλαντζιάς.

Στην επαρχία Λεμεσού υλοποιείται το πρόγραμμα «ΛΕΜΕΣΟΣ ΜΙΑ ΠΟΛΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Λεμεσού.

Στην επαρχία Πάφου υλοποιείται το πρόγραμμα «ΜΑΖΙ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Γεροσκήπου.

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου υλοποιείται το πρόγραμμα «ΜΩΣΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Παραλαμινίου.

Τα προγράμματα σε κάθε επαρχία έχουν μικτό εταιρικό σχήμα με εταίρους κι άλλους Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ), Πολυδύναμα Κέντρα καθώς και από εταιρίες συμβούλων. Η μιkτή ανάπτυξη προσφέρει σε όλους αυξημένες δυνατότητες να εφαρμόσουν τις πολιτικές ένταξης προσφύγων, μεταναστών και αιτητών ασύλου, αξιοποιώντας τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξειδικευμένο προσωπικό για θέσεις εργασίας, δημοτικές και δημόσιες υποδομές καθώς και την εμπειρογνωμοσύνη του ιδιωτικού τομέα. Όλοι οι Δήμοι επωφελούνται σημαντικά από τις χρηματοδοτήσεις του ΤΑΜΕ.

Οι βασικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες στήριξης των μεταναστών και των προσφύγων για εξοικείωση και προσανατολισμό στην κοινωνία υποδοχής.
  • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην προσπάθεια για καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Εκδηλώσεις γνωριμίας και αλληλεπίδρασης με τον ντόπιο πληθυσμό και δράσεις καταπολέμησης στερεοτύπων ξενοφοβίας και διακρίσεων.

Τα προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της ομαλής συνύπαρξης και ανάδειξης των δεξιοτήτων τους καθώς και της σημασίας του σεβασμού προς τη διαφορετικότητα.