ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – Οι δράσεις προτεραιότητας της Κομισιόν

Τα δύο τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδιών-μεταναστών που φτάνουν στην ΕΕ έχει αυξηθεί, με πολλά από αυτά να βρίσκονται στην Ευρώπη χωρίς τις οικογένειές τους.

Παρά το ισχυρό πλαίσιο προστασίας, η αύξηση των αφίξεων δημιούργησε την ανάγκη για τη λήψη περαιτέρω δράσης στον τομέα της προστασίας των παιδιών-μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις δράσεις της για την ενίσχυση της προστασίας όλων των παιδιών-μεταναστών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά-μετανάστες ταυτοποιούνται άμεσα μετά την άφιξή τους στην ΕΕ και ότι τυγχάνουν μεταχείρισης κατάλληλης για την ηλικία τους, καθώς και να διασφαλίζεται η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η προστασία των παιδιών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών μέσω κατάρτισης, καθοδήγησης, επιχειρησιακής υποστήριξης και χρηματοδότησης.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Frans Timmermans δήλωσε πως τα παιδιά μετανάστες πρέπει να αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα καθώς βρίσκονται στην πλέον ευάλωτη θέση.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε την ανάγκη για ολοκληρωμένη και ενισχυμένη πολιτική για την προστασία των παιδιών-μεταναστών. ”Σήμερα προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις για την υποστήριξη των κρατών μελών μας με στόχο την κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης: για τη βελτίωση της ταυτοποίησης των παιδιών, για την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού, για την εντατικοποίηση της επανεγκατάστασης, αλλά και για την εξασφάλιση του άμεσου εντοπισμού της οικογένειας στις χώρες καταγωγής και της λήψης μέτρων για την ενίσχυση της έγκαιρης ένταξής τους”, δήλωσε.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση: Η προστασία των παιδιών-μεταναστών

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Εφαρμογή του προγράμματος δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (2010-2014)

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Προστασία των παιδιών-μεταναστών

Όλο το υλικό για τον Τύπο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση