ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – Τι προτείνει η Μάλτα

Πρόταση για επιβολή προστίμου στις χώρες που αρνούνται να δεχτούν περισσότερους αιτούντες άσυλο και οι οποίοι προέρχονται από άλλα -ήδη επιβαρυμένα- κράτη μέλη υπέβαλε η Μάλτα.

Η χώρα που προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρότεινε οι χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές επιταγές για υποδοχή προσφύγων να κληθούν να πληρώσουν 60.000 για τον καθένα εξ αυτών εντός μιας πενταετίας.

Παράλληλα η Μάλτα πρότεινε και μία ”επιβράβευση” για τις χώρες που θα επωμίζονται το αντίστοιχο βάρος. Συγκεκριμένα, οι χώρες οι οποίες δέχονται πρόσφυγες θα αποζημιώνονται με το αντίστοιχο ποσό για το διάστημα αυτό. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, το σχετικό έγγραφο βρίσκεται στη διάθεση του γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa), το οποίο και μεταδίδει την είδηση.

Μια τέτοιου είδους αποζημίωση θα λαμβάνουν όμως οι χώρες μέλη εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι πράγματι μια χώρα έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να σταματήσει την πρωτοβουλία αυτή.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, όσες χώρες αρνούνται να δεχτούν αιτούντες άσυλο θα μπορούν εναλλακτικά να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος με συνοριοφύλακες ή ειδικούς στην παροχή ασύλου.

Το έγγραφο της προεδρίας της Μάλτας κάνει παράλληλα λόγο για ανώτατο όριο κατανομής τον αριθμό των 200.000 προσφύγων. Σε “κρίσιμες περιστάσεις”, όταν προσεγγίζεται το όριο αυτό, οι αρχηγοί των κρατών μελών θα αποφασίζουν για τα επόμενα βήματά τους.