ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – Άμεση προώθηση των προσφύγων σε κράτη μέλη της ΕΕ

Το Ψήφισμα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Μετεγκατάστασης Προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία, εγκρίθηκε την Πέμπτη 18/5 από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε με αυξημένη πλειοψηφία, έρχεται να ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές εκκλήσεις για άμεση εφαρμογή του συστήματος μεταγκατάστασης από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σημειώνεται δε ότι 160.000 αιτούντες άσυλο θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2017 από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με δύο αποφάσεις έκτακτης ανάγκης που είχαν εγκριθεί από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Μέχρι τώρα μόνο 18.000 πρόσφυγες έχουν μετεγκατασταθεί, δηλαδή περίπου το 11% σε σχέση με τον στόχο των 160.000. Η Μάλτα και η Φινλανδία είναι μέχρι στιγμής οι μόνες χώρες που έχουν ανταποκριθεί και αναμένεται να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Ιταλία και την Ελλάδα.

Πολύ περιορισμένο αριθμό μετεγκαταστάσεων έχουν πραγματοποιήσει η Βουλγαρία, η Κροατία και η Σλοβακία. Ενώ η Αυστρία που έχει σταματήσει τις μετεγκαταστάσεις, δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει σύντομα. Από την άλλη, χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, εξακολουθούν να αρνούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα το οποίο όμως έχουν υπογράψει.

Το νέο σχετικό ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, κάνει ακόμη μια φορά έκκληση προς τα κράτη μέλη «να μην καταφεύγουν σε αυθαίρετες αποφάσεις» και «να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου», μεταφέροντας συστηματικά τους αιτούντες άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία, «συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έφτασαν μετά τις 20 Μαρτίου 2016», εντός της προθεσμίας και μέχρι να εκπληρωθεί ο στόχος των 160.000 μετεγκαταστάσεων.

Το ψήφισμα, επισημαίνει επίσης ότι «οι νομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών δεν σταματούν μετά τις 26 Σεπτεμβρίου 2017» και τα καλεί «είτε να αποδεχθούν το αίτημα μετεγκατάστασης είτε να αιτιολογήσουν τις απορρίψεις βασισμένα αποκλειστικά και μόνο στους συγκεκριμένους λόγους που καθορίζονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις».