Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο: Άσυλο και Διεθνής Προστασία (2014)

Ο Μικρός Άντης Μαθαίνει Για τους Πρόσφυγες (2010)

Εγχειρίδιο Διεθνών Καλών Πρακτικών για τη Δημοσιογραφική Κάλυψη & Παρουσίαση Ειδήσεων με Γνώμονα Το Σεβασμό στη Διαφορετικότητα.(2010)

Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας Για Θέματα Μετανάστευσης και Ξενοφοβίας (2010)