Άρχισε η λειτουργία των «Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών»

Η δημιουργία, λειτουργία και η διαχείριση Κέντρων Μεταναστών που θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μετανάστες  και θα τους βοηθούν  στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία είναι ο στόχος του Έργου με τίτλο «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM)». Το Έργο υλοποιούν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Ερευνητικό Κέντρο CARDET.

Στο  πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου προσφέρονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες, όπως ενημέρωση και πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, βοήθεια για εξεύρεση εργασίας και στέγης, ενημέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, συμβουλευτική στήριξη κ.α.  με τη συνδρομή κατάλληλα εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται και υλοποιείται στην Κύπρο μια συστηματική προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα του πεδίου της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις τοπικές κοινωνίες. Τα Κέντρα Μεταναστών  λειτουργούν σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, ενώ παρέχονται άμεσες υπηρεσίες  στην επαρχία Αμμοχώστου και στις ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές με τη λειτουργία κινητής μονάδας (Info-Bus) που μετακινείται κάθε εβδομάδα σε διαφορετική περιοχή με σκοπό να εξυπηρετούνται άτομα της ομάδας στόχου σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Οι κύριοι πυλώνες παροχής υπηρεσιών αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

  • εργασία
  • εκπαίδευση
  • υγεία
  • κοινωνική φροντίδα
  • άρση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων

Τα Κέντρα λειτουργούν 6 ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένης της Κυριακής. Οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων θα είναι από τις 10:00 πμ. μέχρι τις 6:00 μμ. Δευτέρα – Παρασκευή και τις Κυριακές τα Κέντρα από τις 10:00 πμ. μέχρι τις 17.00 για τους χειμερινούς μήνες και από τις 11:00 πμ. μέχρι τις 19.00 για τους θερινούς μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 22 080 350, email: [email protected] ή/και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mihub.eu

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.